รายชื่อผู้สมัคร

เพื่อความสะดวกในการจัดรายชื่อผู้เข้าการอบรมแต่ละรุ่น ขอความอนุเคราะห์ผู้ประสานงานแต่ละเขตพื้นที่ส่งรายชื่อผู้สมัครทาง E-mail มาพร้อมกันด้วย

2557

เพื่อความสะดวกในการจัดรายชื่อผู้เข้าการอบรมแต่ละรุ่น ขอความอนุเคราะห์ผู้ประสานงานแต่ละเขตพื้นที่ส่งรายชื่อผู้สมัครทาง E-mail มาพร้อมกันด้วย

ผู้สมัครหลักสูตร ผอ./ รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษ  ทุกท่านทุกเขตที่มีรายชื่อผู้สมัครในครั้งที่  2 ทุกคน
ขอให้เข้าอบรมครั้งที่ 1 ระหว่าง 6-18 พ.ค. 2555 และ โปรดชำระค่าลงทะเบียนภายใน  27 เม.ย. 2555