ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งที่ 20
วันที่ 20-23 มีนาคม พ.ศ. 2560 

– ครูชำนาญการพิเศษ (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายชื่อ)(กำหนดการ)
– ครูเชี่ยวชาญ (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายชื่อ)(กำหนดการ)
– ผอ./รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษ (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายชื่อ)(กำหนดการ)
– ผอ./รอง ผอ.เชี่ยวชาญ (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายชื่อ)(กำหนดการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งที่ 19
– ครูชำนาญการพิเศษ
– ครูเชี่ยวชาญ
– ผอ./รอง ผอ. ชำนาญการพิเศษ
ผอ./รอง ผอ. เชี่ยวชาญ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งที่ 18
– ครูชำนาญการพิเศษ
– ครูเชี่ยวชาญ
– ผอ./รอง ผอ.
ชำนาญการพิเศษ
– ผอ./รอง ผอ.เชี่ยวชาญ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งที่ 17
วันที่ 9-12 พ.ค. 2559

– ครูชำนาญการพิเศษ
– ครูเชี่ยวชาญ
– ผอ./รอง ผอ. ชำนาญการพิเศษ
– ผอ./รอง ผอ.เชี่ยวชาญ

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาฯ ครั้งที่ 15
วันที่ 20-23 ธันวาคม 2558
– รายชื่อครูชำนาญการพิเศษ  (ดาวน์โหลดกำหนดการ)
– รายชื่อครูเชี่ยวชาญ  (ดาวน์โหลดกำหนดการ)
– รายชื่อผอ./รอง ผอ. เชี่ยวชาญ  (ดาวน์โหลดกำหนดการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาฯ ครั้งที่ 14
วันที่ 14-17 ธันวาคม 2558
– รายชื่อครูชำนาญการพิเศษ  (ดาวน์โหลดกำหนดการ)
– รายชื่อครูเชี่ยวชาญ  (ดาวน์โหลดกำหนดการ)                  

 – รายชื่อผอ./รอง ผอ. เชี่ยวชาญ  (ดาวน์โหลดกำหนดการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งที่ 13

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งที่ 12

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งที่ 11

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งที่ 10

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งที่ 7

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งที่ 6

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งที่ 5

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งที่ 4