เพื่อความสะดวกในการจัดรายชื่อผู้เข้าการอบรมแต่ละรุ่น ขอความอนุเคราะห์ผู้ประสานงาน
แต่ละเขตพื้นที่ส่งรายชื่อผู้สมัครทาง E-mail มาพร้อมกันด้วย

 

รายชื่อผู้สมัคร ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557/ สพป. จันทบุรี เขต 2

รายชื่อผู้สมัคร ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557/ สพม. เขต 6/ สพป. ระยอง เขต 1/ สพป. สระแก้ว เขต 1

รายชื่อผู้สมัคร ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557/ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1

รายชื่อผู้สมัคร ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557/ สพม. เขต 7

รายชื่อผู้สมัคร ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2557/ สพป. สระแก้ว เขต 1

รายชื่อผู้สมัคร ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2557/ สพป. กระบี่

รายชื่อผู้สมัคร ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2557/ สพม. เขต 6

รายชื่อผู้สมัคร ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2557/ สพม. เขต 18

รายชื่อผู้สมัคร ลงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2557/ สพป. กาญจนบุรี เขต 4

รายชื่อผู้สมัคร ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2557/ สพม. เขต 6/ สพป. จันทบุรี เขต 1

รายชื่อผู้สมัคร ลงวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2557/ สพม. เขต 7 / สพม. เขต 7 (เพิ่มเติม)

รายชื่อผู้สมัคร ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2557/ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2

รายชื่อผู้สมัคร ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2557/ สพป. ระยอง เขต 1/ สพป. สระแก้ว เขต 1

รายชื่อผู้สมัคร ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2557/ สพป. จันทบุรี เขต 2

รายชื่อผู้สมัคร ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2557/ สพม. เขต 18

รายชื่อผู้สมัคร ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2556/ สพม. เขต 6

รายชื่อผู้สมัคร ลงวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2556/ สพป. จันทบุรี เขต 1/ สพป. ชลบุรี เขต 2/ สพป. ชุมพร เขต 1

รายชื่อผู้สมัคร ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556/ สพม. เขต 6

รายชื่อผู้สมัคร ลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2556/ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2

รายชื่อผู้สมัคร ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2556/ สพป. จันทบุรี เขต 1

รายชื่อผู้สมัคร ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2556/ สพป. สระแก้ว เขต 1

รายชื่อผู้สมัคร ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556/ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2

รายชื่อผู้สมัคร ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556/ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

รายชื่อผู้สมัคร ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556/ สพม. เขต 7

รายชื่อผู้สมัคร ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556/ สพป. จันทบุรี เขต 2 /

รายชื่อผู้สมัคร ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556/ สพป. จันทบุรี เขต 1/ สพป. ชลบุรี เขต 2/ สพป. ระนอง

รายชื่อผู้สมัคร ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556/ สพม. เขต 18/ สพป. สระแก้ว เขต 1/ สพม เขต 7

รายชื่อผู้สมัคร ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556/ สพม. เขต 6 / สพป. สระแก้ว เขต 2

รายชื่อผู้สมัคร ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556/ สพป. สระแก้ว เขต 1

รายชื่อผู้สมัคร ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556/ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2

รายชื่อผู้สมัคร ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2556/ สพม. เขต 6/ สพป. ลพบุรี เขต 2

รายชื่อผู้สมัคร ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2556/ สพม. เขต 10

รายชื่อผู้สมัคร ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2556/ สพป. พิษณุโลก เขต 2

รายชื่อผู้สมัคร ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2556/ สพป. นครปฐม เขต 1/ สพป. แม่งฮ่องสอน เขต 1/ สพม เขต 42

รายชื่อผู้สมัคร ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2556/ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1/ สพม. เขต 1/ สพป. ชัยภูมิ เขต 1/
สพป. สกลนคร เขต 2/ สพม. เขต 10/ สพป. นครสวรรค์ เขต 3/ สพม. เขต 1/ สพม. เขต 6/ สพป. พิจิตร เขต 2
สพป. กาญจนบุรี เขต 4 / สพป. สกลนคร เขต 2

รายชื่อผู้สมัคร ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2556/ สพป. ปทุมธานี เขต 2/ สพป. อยุธยา เขต 2/ สพป. จันทบุรี เขต 2
สพม. เขต 6 / สพป. พิจิตร เขต 2/ สพม. เขต 42/ สพป. จันทบุรี เขต 1/ สพม. เขต 38/ สพป. สงขลา เขต 3

รายชื่อผู้สมัคร ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556/ สพม. เขต 18/ สพป. สระแก้ว เขต 1/ สพป. ชลบุรี เขต 3/
สพม. เขต 17/ สพป. นครปฐม เขต 1/ สพป. สมุทรปราการ เขต 2/ สพป. จันทบุรี เขต 2/ สพป. สระแก้ว เขต 2/
สำนักงาน กศน.

รายชื่อผู้สมัคร ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2556/ สพป. จันทบุรี เขต 2/ สพม. เขต 10/ สพป. สุโขทัย เขต 1/
สพม. เขต 7

รายชื่อผู้สมัคร ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2556/ สพป. สระแก้ว เขต 1/ สพม. เขต 39/ สพม. เขต 6/
สพป. กาญจนบุรี เขต 4/ สพม. เขต 4/ สพป. กำแพงเพชร เขต 2/ สพม. เขต 6/ สพม. เขต 18/ สพป. ระยอง เขต 2
สพป. ลพบุรี เขต 1/ สพป. นครสวรรค์ เขต 1

รายชื่อผู้สมัคร ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2556/ สพป. ชลบุรี เขต 3/ สพม. เขต 18/ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2/
สพป. ปราจีน เขต 2/ สพป. สระแก้ว เขต 1/ สพป. กาญจนบุรี เขต 1

รายชื่อผู้สมัคร ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2556/ สพม. เขต 17/ สพป.สงขลา เขต 2/ สพป. นครนายก/ สพม. เขต 1/
สพป. พิจิตร เขต 2/ สพป. สุพรรณบุรี เขต 3/ สพม. เขต 39/ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1/ สพป. เชียงใหม่ เขต 3

รายชื่อผู้สมัคร ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2556/ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2

รายชื่อผู้สมัคร ลงวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2556/ สพป. ชลบุรี เขต 3/ สพม. เขต 5/ สพป. จันทบุรี เขต 2/ สพม. เขต 6
สพม. เขต 18/ สพม. เขต 8/ สพม. เขต 8 (เพิ่มเติม)

รายชื่อผู้สมัคร ลงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2556/ สพป. กาญจนบุรี เขต 3/ สพป. กาญจนบุรี เขต 4/ สพป. จันทบุรี เขต 1
สพป. สุพรรณบุรี เขต 3/ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

รายชื่อผู้สมัคร ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2556/ สพม. เขต 18/ สพป. ปทุมธานี เขต 1/ สพป. ระยอง เขต 2

รายชื่อผู้สมัคร ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556/ สพม. เขต 5/ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4/ สพป. พิษณุโลก เขต 2/
สพป. ลพบุรี เขต 2

รายชื่อผู้สมัคร ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556/ สพป. จันทบุรี เขต 2/ สพป. เชียงราย เขต 1/ สพม. เขต 42
สพป. ระยอง เขต 1/ สพป. ตาก เขต 2/ สพป. สมุทรปราการ เขต 2/ สพม. เขต 19 / สพม. เขต 7/ สพป. ลพบุรี เขต 2
สพป. เชียงราย เขต 1

รายชื่อผู้สมัคร ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556/ สพป. ชลบุรี เขต 1/ สพป. ระยอง เขต 2

รายชื่อผู้สมัคร ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2556/ สพป. ระยอง เขต 2/ สพป. อ่างทอง

รายชื่อผู้สมัคร ลงวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2556/ สพป. ระยอง เขต 1/ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2

รายชื่อผู้สมัคร ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2556/ สพม. เขต 9

รายชื่อผู้สมัคร ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2556/ สพป. นครนายก

รายชื่อผู้สมัคร ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2556/ สพม. เขต 7/ สพม. เขต 6/ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1

รายชื่อผู้สมัคร ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556/ สพม. เขต 17/ สพม. เขต 6

รายชื่อผู้สมัคร ลงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2556/ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2/ สพม. เขต 18/ สพป. นครสวรรค์ เขต 3
สพป. ระยอง เขต 2/ สพป. พิษณุโลก เขต 1 / สพม. เขต 5

รายชื่อผู้สมัคร ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2556/ สพป. ตราด

รายชื่อผู้สมัคร ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2556/ สพป. จันทบุรี เขต 2/ สพม. เขต 7

รายชื่อผู้สมัคร ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2556/ สพม. เขต 2

รายชื่อผู้สมัคร ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2556/ สพป. สิงห์บุรี

รายชื่อผู้สมัคร ลงวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2556/ สพป. ชลบุรี เขต 2/ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

รายชื่อผู้สมัคร ลงวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2556/ สพป. สระแก้ว เขต 1/ สพม. เขต 4/ สพม. เขต 17/
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1

รายชื่อผู้สมัคร ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556/ สพป. ระยอง เขต 1/ สพม. เขต 17/ สพป. ชลบุรี เขต 3

รายชื่อผู้สมัคร ลงวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556/ สพป. ระยอง เขต 1/ สพป. ระยอง เขต 2/ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1
สพม. เขต 7

รายชื่อผู้สมัคร ลงวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556/ สพป. สมุทรปราการ เขต 1/ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1/ สพม. 18
สพป. ระยอง เขต 1/ สพป. สระแก้ว เขต 1

รายชื่อผู้สมัคร ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2556/ สพม. เขต 5/ สพป. จันทบุรี เขต 1/ สพป. ชลบุรี เขต 3/ สพม. 6
สพป. จันทบุรี เขต 1/ สพป. สมุทรปราการ เขต 1/ สพป. อ่างทอง/

รายชื่อผู้สมัคร ลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556/ สพป. สิงห์บุรี

รายชื่อผู้สมัคร ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2556/ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2/ สพป. ชัยนาท

รายชื่อผู้สมัคร ลงวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2556/ สพป. ตราด

รายชื่อผู้สมัคร ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2556/ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1

รายชื่อผู้สมัคร ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2556/ สพม. เขต 18

รายชื่อผู้สมัคร ลงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2556/ สพป. ชลบุรี เขต 2/ สพป. สระแก้ว เขต 2/ สพป. ระยอง เขต 1

รายชื่อผู้สมัคร ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2556/ สพป. ตราด/ สพป. สตูล/ สพม. เขต 7

รายชื่อผู้สมัคร ลงวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2556/ สพป. สระแก้ว เขต 1

รายชื่อผู้สมัคร ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556/ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3/ สพป. สระแก้ว เขต 1/ สพม. เขต 7
สพป. ปราจีนบุรี เขต 2

รายชื่อผู้สมัคร ลงวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2556/ สพม. เขต 7

รายชื่อผู้สมัคร ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2556/ สพป. จันทบุรี เขต 1

เพื่อความสะดวกในการจัดรายชื่อผู้เข้าการอบรมแต่ละรุ่น ขอความอนุเคราะห์ผู้ประสานงานแต่ละเขตพื้นที่ส่งรายชื่อผู้สมัครทาง E-mail มาพร้อมกันด้วย

ผู้สมัครหลักสูตร ผอ./ รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษ  ทุกท่านทุกเขต
ที่มีรายชื่อผู้สมัครในครั้งที่  2 ทุกคน
ขอให้เข้าอบรมครั้งที่ 1 ระหว่าง 6-18 พ.ค. 2555
และ โปรดชำระค่าลงทะเบียนภายใน  27 เม.ย. 2555

กลับด้านบน